ukendehusk
  • +0312 734 244

Баранинська ОТГ — Показати матеріали по тегу: Баранинська ОТГ

22.03.2018 Відбудеться загально-територіальна толока з благоустрою та озеленення території сільської ради із залученням мешканців на виконання робіт з впорядкування території сільської ради

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року № 777-р т «Деякі питання проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та дня благоустрою територій населених пунктів, з метою приведення до належного санітарного стану території Баранинської сільської ради, прилеглих територій, парків, узбіч доріг, підготовки до Великодніх свят.

Опубліковано в Новини

Звіт про стратегічну екологічну оцінку до детального плану території для розміщення стоянки автомобілів та офісних приміщень.

Опубліковано в Новини

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території с. Баранинці, вул. Миру, б/н

Ужгородського району Закарпатської області

ЗАМОВНИК СЕО:

Замовником проекту є виконавчий комітет Баранинської сільської ради

Юридична адреса: 89425 с. Баранинці, вул. Центральна, 42

тел./ факс: (0312) 73-42-44, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території для розміщення стоянки автомобілів та офісних приміщень, земельних ділянок кадастровий номер діл.№1 2124880300:11:011:0279, діл.№2 2124880300:11:011:0278 с. Баранинці, вул. Миру, б/н., розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектних період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний  план села передбачає:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування  забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його  формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення  екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії  генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність  і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Детальний  план  території с. Баранинці, вул. Миру б/н., розроблено відповідно  до рішення Баранинської сільської ради II- сесія VII- скликання (одинадцяте пленарне засідання) від 05.09.2018 року №12

При розробленні детальний    план території с. Баранинці, вул. Миру, б/н., враховується, Схема планування території Закарпатської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми   пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території села Оріховиця, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на  здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального план території с. Баранинці, вул. Миру, б/н., передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

- збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

- охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

- розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

  • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
  • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території с. Баранинці, вул. Миру, б/н., Ужгородського району подаються до:

виконавчого комітету Баранинської сільської ради

Відповідальна особа: Барчан І.В., тел./ факс: (0312) 73-42-44, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто

до 22 березня 2018 року.

Баранинський сільський голова                                    Ю.І.Марусяк

Опубліковано в Новини

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розміщення закладу торгівлі з метою зміни цільового призначення землі в с. Великі Лази, контур №906 Ужгородського району Закарпатської області.

Опубліковано в Новини

До відома мешканців Баранинської територіальної громади !!! Баранинська сільська рада надає роз’яснення щодо механізму виплати житлової субсидії у готівковій формі з 01 березня 2019 року.

З 1 березня 2019 року стартує ще одна модель монетизації субсидій – «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги, тобто субсидія виплачуватиметься безпосередньо одержувачам субсидії.

Файл роз'яснення прикріплено.

Опубліковано в Новини

Баранинська сільська рада

1.Оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади:

Головного  спеціаліста  служби у справах дітей (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

2.Вимоги до претендента:

- громадянин України;

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста,  за педагогічною або юридичною  спеціальністю ;

- стаж роботи за фахом на службi в органах мiсцевого самоврядування та/або державнiй службi не менш як один рік або спеціалістом за відповідним напрямком професійного спрямування не менш як один рік;

- досконале володіння державною мовою;

- знання законів, нормативно-правових актів з питань діяльності місцевого самоврядування, щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування , діловодство; знання законодавчих та нормативно- правових актів;

- вміння працювати на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Перелік документів: заява про допуск до конкурсу, в якій зазначається, що заявник ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; автобіографія; копія паспорта (1, 2, 11); копія ідентифікаційного номера; копія документів про освіту; декларація про доходи за 2018 рік; копія військового квитка (для військовозобов’язаних); довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності); дві фотокартки розміром 4х6 см.

До документів можна подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення об’яви  за адресою: Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул. Центральна, 42.

Конкурс проводиться у формі іспиту. Телефон для довідок: 734-287.

Опубліковано в Новини

На один крок до покращених умов  у Великолазівській сільській школі стало ближче,адже одне завдання за яке там спільно взялися  вже вдалося реалізувати. У школі де навчаються діти з 10-ти сіл оновили більше 20 кабінетів . Навчальному закладу допомогла Баранинська ОТГ,яка потужно взялася за відновлення навчальних та медичних закладів своєї об”єднаної громади. Як саме виглядає оновлений навчальний заклад на Ужгородщині  – дізнавались наші журнаісти.

Джерело: ПЕРШИЙ.COM.UA

Опубліковано в Новини

Баранинська об’єднана територiальна громада – наймолодша на Закарпаттi, дiє всього рiк. 

Утворена 23 травня 2017 року шляхом об'єднання Баранинської, Великолазiвської, Холмецької та Яроцької сiльських рад Ужгородського району. До неї входить 9 населених пунктiв iз чотирьох навколишнiх сiльрад.

За рiк вiд утворення вдалося капiтально вiдремонтувати школу, оновити садочки та звести систему водопостачання. Деталi дивiться у сюжетi телеканалу "Сiрiус":

Джерело: ТЕЛЕКАНАЛ SIRIUS

Опубліковано в Новини

Це Стрипський навчально-виховний комплекс, де одночасно діє і садочок, і школа 1-го ступеню. Зараз вони пустують. Тут вперше за 20 років роблять капітальний ремонт. На це з бюджету Баранинської об’єднаної громади виділили півтора мільйона гривень.

Джерело: UZHINFORM.COM

Опубліковано в Новини

Баранинська ОТГ, яка рік тому об'єднала дев'ять сіл в одну громаду, наразі є наймолодшою в області, але вже може похвалитися вражаючими результатами. Що змінилося в селах, які десятиліттями не бачили серйозних бюджетних вкладень, показав голова ОТГ Юрій Марусяк. Він зізнався, що починати роботу рік тому було дуже важко, адже  на плечі громади "упало" фінансування освіти та медицини, яке раніше здійснювалося через районну адміністрацію. Однак тепер, каже, приємно вражений тим, скільки всього вдалося зробити за такий короткий час. "Ми починали рік з бюджетом у 65 мільйонів гривень, вже за перший квартал збільшили його на 2 мільйони, а за підсумками третього кварталу ми мали вже 122% перевиконання бюджету. Порівняно з іншими ОТГ області це – не найкращі результати, нас навіть називали аутсайдерами. Але навіть такі показники дозволили нам багато чого зробити. Найбільшу увагу в роботі ми звернули на села, де десятиліттями взагалі нічого не робилося. Ще на етапі об'єднання жителі цих сіл сумнівалися, чи принесе їм користь така реформа, мовляв, Баранинці будуть робити ремонти у себе, а нас, як завжди, залишать наостанок. Однак на ділі вийшло навпаки – майже всі роботи проводилися саме у наших віддалених селах, де справді дуже були потрібні зміни", – розповів голова ОТГ.

Перераховувати зроблене за рік можна довго. Так, у селі Ярку відремонтували початкову школу, триває ремонт клубу, амбулаторію переносять у колишнє приміщення сільської ради, де будуть значно кращі умови для прийому пацієнтів. Крім того, вдалося провести капітальний ремонт дороги "Ужгород-Ярок" і продовжити його на центральній вулиці села, де до того було дуже складно проїхати. У селі Холмець за кошти з Державного дорожнього фонду відремонтували дорогу "Холмець-Дубрівка". У Великих Лазах за літо встигли провести частину запланованих робіт з капітального ремонту школи. Цей навчальний заклад І-ІІІ ступеню – єдиний на всю ОТГ, до нього звозять школярів з усіх дев'яти сіл об'єднаної громади і навіть з сусідніх Глибокого та Нижнього Солотвина. Нині у цій школі навчаються близько 500 дітей, тому забезпечити їм комфортні умови для навчання було дуже важливим для громади. Ремонти доріг провели також у Підгорбі, Циганівцях, Довгому Полі. У Баранинцях продовжили капітальний ремонт пішохідної доріжки, розробили проект на зведення будівлі ЦНАПу неподалік місцевого стадіону, тож наступного року сподіваються приступити до роботи. Варто згадати також і про вуличне освітлення, яке з'явилося у Ярку, Стрипі та інших населених пунктах.

Села, віддалені від центру ОТГ, справді наче отримали друге дихання. До прикладу, у Ярку по новій рівній дорозі батьки можуть привести дітей до відремонтованої теплої початкової школи. Гарні класи здатні прийняти більше 100 учнів, натомість через ті погані умови, які тут були раніше, багато сімей вважали за краще віддати своїх дітей до школи у сусідніх селах чи навіть в Ужгороді. Тому в яроцькій початковій школі у класах сидять всього по кілька дітей. Наприклад, у першому класі, який цього року почав навчання за програмою Нової української школи і обладнаний за всіма сучасними вимогами, навчаються лише 8 учнів, причому цікаво, що усі – хлопчики. У другому класі дітей ще менше – всього четверо. Педагоги сподіваються, що після покращення умов у навчальному закладі місцеві батьки перестануть возити своїх дітей далеко, і їхня школа знову буде повна малечі.

До невпізнанності змінився навчально-виховний комплекс і в іншому тутешньому селі – Стрипі. Нині тут завершують роботи, аби вже за два тижні прийняти у класи початкової школи 16 дітей, а в садок – 18 малюків. Ремонт триває близько місяця, батьки дошкільнят з розумінням поставилися до прохання трохи посидіти ти з ними вдома, тоді як школярі змушені були займатися у бібліотеці та клубі.

Масштабні роботи ведуться в ОТГ і на іншому об'єкті – будівництві системи водопостачання та водовідведення у Барвінку. Місцеві жителі роками не мають доступу до чистої питної води, оскільки неподалік працює сміттєзвалище та розташований великий цвинтар. Коли роботи починали у 2013 році, проект будівництва коштував 13 мільйонів гривень. Однак тоді РДА проект заморозила, тож коли роботи захотіла своїми силами відновити вже ОТГ, виявилося, що проект здорожчав до 21 мільйону. Голова Баранинської ОТГ Юрій Марусяк каже, що будівництво системи водопостачання хочуть встигнути завершити ще цього року, тож у 2019-му кожен мешканець Барвінку матиме нарешті в домівках якісну та чисту воду.

Загалом в цій ОТГ мають на наступний рік великі плани. Розробляють і далекоглядні перспективи, зокрема, мають пропозицію створення індустріального парку, працюють з інвестором над ідеєю будівництва у мальовничому Підгорбі сучасного мистецького центру, розглядають можливості розвитку туризму. Можливості у Баранинської ОТГ справді великі: ОТГ має велику територію у 12,5 тисяч гектарів зовсім поруч із Ужгородом, тож місця для втілення цікавих і прибуткових проектів є вдосталь.

Джерело: PROZAHID.COM

Опубліковано в Новини
Сторінка 1 із 2